Personas datu apstrāde

Mūsu kompānija – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Mārītes foto kompānija”, respektējot ikvienas personas tiesības uz savu un aizbildnībā (aizgādnībā) esošu personu datu aizsardzību, izgatavo tikai tādas fotogrāfijas, kuras tiek pasūtītas.

Apstrādājot personas datus, mēs nodrošinām personas datu drošību un konfidencialitāti, apstrādi veicot atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ar apstrādi tiek saprasta - datu iegūšana, apstrāde, uzglabāšana, iznīcināšana.

Mūsu uzņēmumā datus apstrādā mūsu darbinieki, kuriem personas dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei.

Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ”Mārītes foto kompānija” atrodama šeit.

Iesniegums par savu datu dzēšanu pirms noteiktā termiņa atrodams šeit.