Vai jūs zināt?

Vai jūs zināt, kādas puķes, rudenī visskaistākās?
Ja jūs zināt, ļoti lūdzu, vārdā nosauciet man tās. (J.Osmanis)

30.08.2016

Vai jūs zināt?